Miejscowość leży nad rzeką Wisłą. Od północy wieś Jeziorzany graniczy z sołectwami Rączna i Ściejowice, od zachodu z wsią Wołowice, południową i zachodnią granice wyznacza rzeka Wisła.

W źródłach miejscowość pojawia się po raz pierwszy w latach 1470–1480 pod nazwą Yeszerzani. Przed 1528 rokiem była własnością biskupstwa w Krakowie. W 1528 roku bp Piotr Tomicki zamienia z klasztorem tynieckim Jeziorzany za inne wsie, zamianę potwierdza Zygmunt I Stary. W 1882 roku większa część wsi należała do szpitala œw. Łazarza w Krakowie, zamieszkana była przez 402 mieszkańców, trudniących się rolnictwem i wyrobem słomkowych kapeluszy.

Najwcześniejsze wydarzenia odnotowano w 1813 roku jako największą powódź na terenie wsi. Wieś była cała zalana, ludność wysiedlona na okres jednego tygodnia, kilka domów uległo zniszczeniu. Przyczyną powodzi były: ulewne deszcze, płytkie koryto Wisły i brak wałów przeciwpowodziowych.

W 1872 roku Jeziorzany i okoliczne wioski nawiedziła epidemia cholery, która pociągnęła za sobą wiele ofiar śmiertelnych wśród ludności. Z powodu tak dużej ilości zgonów w ciągu dnia wyznaczono tak zwane cmentarze choleryczne na których chowano ofiary tej choroby. Krzyż na tym cmentarzu stał do 1887 roku.

W 1902 roku w Jeziorzanach została wybudowana przez mieszkańców wsi w czynie społecznym Kaplica. Głównym majstrem a zarazem rzeźbiarzem wszystkich figur w Kaplicy był Pakosz Jan.

W roku 1903 w naszej wsi było 98 domów, 67 stodół, 4 studnie. Obszar wsi wynosił 200 hektarów przy długości 3 km. Budownictwo było w 100% drewniane, kryte słomą i gontami, domy były niskie, okna małe, 10% domów nie posiadało kominów, 30 % domów posiadało kominy z desek. Najczęściej pożary powstawały z powodu braku lub złych przewodów kominowych. W przypadku powstania pożaru, dwa gongi alarmowały mieszkańców, którzy biegli z konewkami, bosakami i drabinami na ratunek płonącego dobytku, lecz szanse ratunku były znikome, praktycznie ratowano życie ludzkie i budynki sąsiednie. W celu ograniczenia strat materialnych powodowanych pożarami wyszło zarządzenie władz, że w okresie od 1 kwietnia do 1 listopada ma być: na trzy domy beczka z wodą, drabina, bosak, tłumnica usytuowane w odległości 10 metrów od zabudowań. Oprócz tego wieś posiadała 3 ręczne sikawki drewniane o długości 50 do 70 centymetrów grubości 10 centymetrów, pojemności 2 do 3 litrów wody i takimi środkami gaszono pożary do 1903 roku.

Jeziorzany, Ściejowice i Rączna w 1903 roku posiadały jedną wspólną szkołę podstawową w Rącznej, której Kierownikiem był Maciej Staszel (1859-1920). Był to człowiek, który pracował bardzo dużo społecznie, żył troskami mieszkańców tych wsi. Z inicjatywy Kierownika - wójt wsi Jeziorzany Przebinda Antoni zwołuje zebranie mieszkańców na niedzielę 3 maja 1903 roku, na które przybyły 22 osoby. Na tym zebraniu Kierownik przedstawił konieczność zorganizowanej ochrony pożarowej i wysunął propozycję utworzenia Straży Ogniowej. W wyniku głosowania propozycja została przyjęta i od tego dnia liczymy istnienie Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Wtedy też wstąpiło w szeregi 12 mieszkańców wsi. W dniu tym odbyło się pierwsze zebranie na którym sporządzono protokół.

W tym samym roku pod koniec czerwca następuje powódź. Członkowie straży budują tratwy, dowożą żywność, wodę pitną i udzielają wszelkiej pomocy mieszkańcom dotkniętym powodzią. Akcja trwa przez trzy dni. W związku z trudną sytuacją Maciej Staszel pisze prośbę do namiestnika we Lwowie o pomoc dla powodzian. pomoc zostaje udzielona w formie żywności, lekarstw, odzieży przez okres czterech miesięcy. Rolnicy otrzymali pożyczki bezprocentowe na zakup zboża do siewu.

W roku 1905 koryto Wisły zostaje skrócone o około 1 km i w związku z tym centrum wsi zostaje odsunięte od brzegu rzeki.

Podczas I Wojny Światowej, prawie wszyscy członkowie straży zostają wcieleni do wojska za wyjątkiem Komendanta i jego Zastępcy. Kierownik szkoły jako opiekun straży organizuje młodzież w szeregi straży, która wykazuje duży zapał.

W roku 1922 wieś buduje szkołę sześcioklasową systemem gospodarczym.

W 1939 roku wybucha II Wojna Światowa. Mieszkańcy wsi współdziałają z ruchem oporu.

Po wyzwoleniu strażacy zajmują się porządkiem publicznym i zabezpieczaniem niewypałów.

W 1956 roku podjęto elektryfikację wsi systemem gospodarczym, którą zakończono w 1958r.

W roku 1964 rozpoczęto budowę Domu strażaka w czynie społecznym przez członków OSP i mieszkańców wsi. Budowę zakończono w 1968r. Koszt budowy wynosił 700 000zł w tym wkład Komendy Straży wynosił 150 000zł.

Następnie wybudowano szkołę ośmioklasową w systemie gospodarczym i oddano do użytku w 1971 roku.

W 1974 roku uruchomiono komunikację miejska z Krakowem.

W okresie od 1968 roku do 1978 OSP w Jeziorzanach otrzymała od Komendy Straży Pożarnej w Krakowie samochód strażacki GM marki Star 20 oraz dwie motopompy.

W roku 1978 wybudowano w czynie społecznym podziemny zbiornik przeciwpożarowy na terenie wsi.

W 1993 roku przystąpiono do budowy kolejnego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego przy udziale finansowym Urzędu Gminy w Liszkach. W tym okresie wieś stanowi samodzielną parafię P.W. Bożego Miłosierdzia z nowo wybudowanym kościołem. Oddanie do użytku zbiornika odbyło się 27 listopada 1993r. w obecności przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie, Urzędu Gminy w Liszkach i mieszkańców wsi Jeziorzany. Krótka wzmianka ukazała się w Dzienniku Polskim i w Przeglądzie Pożarniczym.

W dniu 1 lutego 1997 roku podczas Zjazdu Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie jaki odbył się w Szkole Aspirantów w Krakowie - pośmiertnie odebrano Złoty Znak Związku dla dh. Andrzeja Bębenka. Medal odebrał delegat na Zjazd dh Jerzy Stopa, który starał się o to wyróżnienie dla wieloletniego działacza strażackiego i Komendanta OSP w Jeziorzanach. Dh Andrzej zmarł w dzień poprzedzający zjazd - 31 stycznia 1997 roku. Było to pierwsze odznaczenie tej klasy na terenie gminy Liszki.

W lipcu 1997 roku członkowie OSP dzielnie stali i bronili wałów wiślanych przed uszkodzeniem. Z sukcesem.

W maju 1998 nasza jednostka obchodziła 95-lecie swego istnienia. Obyła się uroczysta masza św. którą koncelebrował nasz rodak - arcybiskup Stanisław Nowak. Następnie w trakcie uroczystego apelu odznaczono sztandar jednostki złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Również wielu naszych druhów uhonorowano odznaczeniami. Potem odbyło sie pokazowe działanie sekcji gaśniczej OSP w Jeziorzanach oraz ratownictwa technicznego z JRG-4 w Krakowie.

Od 1 września 2002 roku przy jednostce OSP w Jeziorzanach działa Klub Łączności SP9PSJ posiadający stronę internetową www.sp9psj.prv.pl, umożliwiający młodzieży rozwijanie zainteresowań politechnicznych, m.in. w zakresie łączności krótkofalarskich. Kierownikiem klubu został druh Jerzy Stopa, posiadający pozwolenie radiowe oraz znak krótkofalarski SP9ODM.

W dniu 10 maja 2003r. jednostka nasza uroczyście obchodziła 100-lecie swego istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta w naszym kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestnicy mszy przemaszerowali na plac koło remizy, gdzie odbyła się część oficjalna tej uroczystości. W dowód uznania dotychczasowej działalności - Zarząd Główny ZOSP RP odznaczył jednostkę Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Również kilku druhów odznaczono medalami "Za zasługi dla pożarnictwa". Na wniosek jednostki - odznaczono również w/w medalem Wójta gminy Liszki - Wojciecha Burmistrza. Uroczystość uświetniała orkiestra strażacka z Dąbrowy Szlacheckiej (gm. Czernichów). Dodatkowym elementem nobilitującym była delegacja słowackich strażaków z partnerskiej jednostki w Zabiedovie. Kolorytu dodawała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza a zwłaszcza dziewczęta w mundurach MDP. Jednostka otrzymała wiele dyplomów ze słowami uznania. W tym okresie pracowała okolicznościowa stacja krótkofalarska HF9OSP promująca 100 lecie naszej OSP wśród krótkofalowców. Wspomniano o nas w Dzienniku Polskim.

W dniu 8 czerwca 2003r. (niedziela) odbyły się w miejscowości Jeziorzany VIII Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gminy Liszki. Wzięło w nich udział 8 drużyn seniorów i cztery drużyny młodzieżowe ( w tym jedna dziewczęca). Po bardzo zaciętej rywalizacji jednostka nasza zajęła I miejsce i jest to już ósme z rzędu zwycięstwo naszej jednostki. Drużyny MDP były wystawione przez OSP Jeziorzany (dziewczęca i chłopięca), OSP Rączna, OSP ściejowice, OSP Kaszów. Biorąc przykład z seniorów - MDP również odniosło zwycięstwo (ich 3 kolejne zwycięstwo). Lecz wszystkich zaskoczyły nasze dziewczyny które ....pokonały wszyskie drużyny chłopięce i miały najlepszy wynik!!. W punktacji końcowej zajęły I miejsce a drugie MDP chłopcy z Jeziorzan. W nagrodę MDP z Jeziorzan jadą na zawody powiatowe we wrześniu do Radziszowa. Na zakończenie zawodów była miła chwila dla dwóch naszych druhów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył dh. Jerzego Stopę i Franciszka Lelka brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej". Serdecznie gratulujemy.

W dniu dzisiejszym tj. 9 września 2003r. jednostka nasza odebrała nowy samochód z karosażu GBM Star 1142. Uroczystości oficjalne przewidujemy na rok 2004 natomiast w obecnym okresie będzie on docierany (obsługa również) ale w podziale bojowym będzie ujęty jako drugi samochód do wyjazdu. Samochód ten został skarosowany jako GBM (ze względu na skromne środki finansowe) ale jest przygotowany do karosażu na GBAM. Dotychczasowy samochód Star 26 GBAM zostaje zatrzymany i nadal jest wystawiany jako pierwsze auto do wyjazdu.

W dniu 28 września 2003r. odbyły się w miejscowości Radziszów - I Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu krakowskiego-ziemskiego. Pośród 25 drużyn biorących udział znalazły się dwie reprezentujące gminę Liszki. Obie drużyny (chłopięca i dziewczęca) działają przy naszej jednostce i jako zwycięscy gminnych zawodów reprezentowały naszą gminę. Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze dziewczęta, które na 9 drużyn zajęły I miejsce!!!. Gorzej poszło chłopcom i niestety nie byli w pierwszej dziesiątce. No cóż nie można mieć wszystkiego ale przynajmniej mają temat do przemyśleń - dlaczego przegrali i co można poprawić do następnych zawodów. Serdecznie gratulujemy naszym wszystkim młodym druhom woli walki i życzymy sukcesów w następnych zawodach.

W dniu 3 maja 2004r. odbyła sie uroczystość poświęcenia nowego samochody strażckiego, jaki został nabyty przez naszą jednostkę. Uroczystości rozpoczęła o godz. 11.00 uroczysta msza święta celebrowana prez naszego rodaka księdza Marka Sobesto. Po mszy odbyło się święcenie samochody w obliczu pocztów sztandarowych, strażków oraz mieszkańców naszej parafi. Następnie przemarsz do remizy, krótka zbiórka odznaczenia. Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczony został Dh. Lelek Jacek - nasza "złota rączka". Odznaczono również z okazji Dnia Strażaka wielu druhów z innych jednostek. Niestety, uroczystość należło szybko zakończyć ponieważ również niebo "poświęciło " nam nowy samochód. Ale część rozrywkowa trwała do białego rana.

W dniu 25 lipca 2004r. (niedziela)  odbyły się w  w miejscowości  Liszki  IX Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gminy Liszki. Wzięło w nich udział 8 drużyn seniorów i pięć drużyn młodzieżowych ( w tym jedna dziewczęca). Po bardzo zaciętej rywalizacji jednostka nasza zajęła I miejsce i jest to już dziewiąte z rzędu zwycięstwo naszej jednostki. W nagrodę OSP z Jeziorzan jadzie we wrześniu na zawody powiatowe. Drużyny MDP były wystawione przez OSP Jeziorzany (dziewczęca i chłopięca), OSP Rączna, OSP Ściejowice, OSP Kaszów. Biorąc przykład z seniorów - MDP również odniosło zwycięstwo (ich 4 kolejne zwycięstwo). Nasze dziewczyny startowały samotnie w swej kategorii (brak konkurencji z innych jednostek). W nagrodę otrzymały puchar ufundowany przez słowackich strażaków z Zabiedova Obecni słowaccy goście z Zabiedova wykonali pokazowe ćwiczenie bojowe według regulaminu obowiązującego w ich kraju. Ich sprzęt wzbudził duże zainteresowanie wśród obecnych widzów i strażaków. Szczególnie ich model motopompy.

W dniu 16.08.2004r. nasza jednostka gościła druhów strażaków z Zębu koło Zakopanego. Druhowie Ci przybyli do nas samochodem marki Fiat Ducato a przewodniczył im wiceprezes zarządu powiatowego w Zakopanem druh Wojciech Lassak. Druhowie obejrzeli nasze "gospodarstwo", udzielili paru fachowych porad w zakresie rozbudowy remizy oraz wstępnie zaprosili na poświęcenie nowego samochodu. Potem było spotkanie przy ognisku, kiełbaski opiekane nad ogniem oraz przywieziony oscypek. Było już ciemno jak od nas odjeżdżali.

W dniu 26.09.2004r. w miejscowości Raciborowice (gm. Michałowice) odbyły sie Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w których udział wzięła drużyna z naszej jednostki. Reprezentowaliśmy gminę Liszki jako zwycięska jednostka na gminnych zawodach. W tegorocznych zawodach powiatowych szczęście nam nie dopisało. Reprezentacja nasza zajęła dopiero 9 miejsce. Punkty karne jakie otrzymaliśmy ( i nie tylko my ) posłużą do nauki jak unikać błędów. Ale za to w trakcie zawodów pracowała radiostacja SP9PSJ/m z samochodu pożarniczego i obsługiwała ją nasza druhna Joanna, która dzień wcześniej zdała egzamin państwowy na licencję. Następne zawody powiatowe już za dwa lata a gminne za rok.

Z okazji obchodów Dnia Strażaka zaplanowaliśmy wernisaż fotograficzny pn."OSP OBIEKTYW_NIE", który odbędzie się w dniu 01.05.2005r. w budynku naszej remizy. Autorem zdjęć jest Robert Urbański - posiadający duże doświadczenie fotograficzne i sporo wystaw w swoim dorobku artystycznym. Sposób nawiązania współpracy pomiędzy nami jest bardzo ciekawy i nadaje się do opowiadania przy ogniskach lub na wernisażu. Kto przyjdzie - ten się dowie. Wernisaż odbył się w niedzielę 1 maja 2005r., godz. 18.00 - Dom Strażaka w Jeziorzanach.

W dniu 3 września 2005r. odbyły się w miejscowości Rudawa - II Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu krakowskiego-ziemskiego. Pośród 35 drużyn biorących udział znalazły się dwie reprezentujące gminę Liszki. Obie drużyny (chłopięca i dziewczęca) działają przy naszej jednostce i jako zwycięscy gminnych zawodów reprezentowały naszą gminę. Drużyna dziewczęca dodatkowo broniła tytułu mistrza powiatu zdobytego na poprzednich zawodach powiatowych. Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze dziewczęta, które ponownie zajęły I miejsce!!!. Gorzej poszło chłopcom i niestety byli dopiero na 7 miejscu. Ale to już lepiej niż poprzednio. Serdecznie gratulujemy naszym wszystkim młodym druhom woli walki i życzymy sukcesów w następnych zawodach. Pozdrawiamy serdecznie naszych przyjaciół z Woli Batorskiej.

Od 2005 roku Klub Łączności SP9PSJ organizuje coroczne zawody krótkofalarskie o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

W dniach 01 maja do 30 czerwca 2006r. pracowała z Jeziorzan radiostacja krótkofalarska pod okolicznościowym znakiem 3Z0ZOSP z okazji 85 rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Honorowy patronat nad stacją okolicznościową objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 29 lipca 2007r. odbyły się w Jeziorzanach Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek z terenu gminy Liszki. W zawodach udział wzięły 6 drużyn seniorów oraz 5 drużyn młodzieżowych. Po zaciętej walce, w tym powtarzaniu konkurencji przez drużynę z Jeziorzan (nota bene w powtórce uzyskała lepszy czas niż za pierwszym razem), zawody wygrała drużyna z OSP w Jeziorzanach, zaś w kategorii juniorów chłopców - MDP z Jeziorzan, w kategorii dziewcząt MDP Jeziorzany a drugie miejsce MDP z Piekar. W zawodach powiatowych gminę reprezentują chłopcy z Jeziorzan i dziewczęta z Piekar natomiast dziewczęta z Jeziorzan biorą udział w zawodach powiatowych jako obrońcy tytułu mistrzowskiego. zawody powiatowe w dniu 1wrezsnia 2007 roku w Jeziorzanach.

W dniu 1 września 2007r. odbyły się w naszej miejscowości - III Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu krakowskiego-ziemskiego. Wśród drużyn biorących udział znalazły się trzy reprezentujące gminę Liszki. Drużyna chłopięca z Jeziorzan oraz dziewczęca z Piekar jako reprezentanci gminy oraz drużyna dziewczęca z Jeziorzan jako broniąca tytułu dwukrotnego mistrza powiatu zdobytego na poprzednich zawodach powiatowych. Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze dziewczęta, które ponownie zajęły I miejsce!!!. Pierwsze miejsce pośród chłopców zajęli młodzi druhowie z OSP Olszowice. Nasi przedstawiciele zajęli odpowiednio 4 miejsce (MDP Piekary) oraz 5 miejsce (MDP Jeziorzany). Serdecznie gratulujemy naszym wszystkim młodym druhom woli walki i życzymy sukcesów w następnych zawodach.

W dniach od 5 maja do 30 czerwca 2008 roku tutejszy klub łączności włączył się w obchody 135 rocznicy utworzenia Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie pracując pod okolicznościowym znakiem 3Z0MZSP.

Uchwałą nr 14/VII-10 z dnia 12 lipca 2010 roku Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powołało drużynę Kr WOPR OSP Jeziorzany pod kierownictwem dh. Jerzego Stopy oraz zastępcy Ryszarda Palisia w składzie 10 osób. Oprócz wymienionych w skład weszli: Janas Grzegorz, Karolus Piotr, Królik Marcin, Stachowski Damian, Stopa Jacek, Stopa Kamil, Szymula Grzegorz, Więckowski Wiesław. Stanowią oni Sekcję Ratownictwa Nawodnego OSP Jeziorzany.

W trakcie ferii zimowych w 2012 roku członkowie naszej straży pożarnej postanowili, że w tym okresie będzie otwarta i dostępna remiza dla młodzieży pod hasłem: "Nie siedż w domu - idż do remizy!". Codziennie od 12.00 do 18.00 były osoby dyżurujące, które udostępniały salę. Na sali dostępne były stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, mini bilard, rzutki do tarczy. Ponadto były organizowane konkursy w których młodzież mogła zdobyć okolicznościowe trofea.

Niedzielny poranek 5 lipca 2012 roku nie zapowiadał dobrej pogody na popołudnie. A w tym dniu o godz. 14.00 miały się odbyć, na boisku LKS Lotnik Kryspinów, Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Liszki. Na szczęœcie przyroda okazała się łaskawa i na zawody pogoda zrobiła się piękna, słoneczna i ciepła. W takich warunkach rozpoczęto konkurencje pod okiem komisji sędziowskiej, którą stanowili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pod przewodnictwem sędziego głównego – st. kpt. Grzegorza Jeziorka. Udział wzięło w zawodach łącznie 13 drużyn z tego 8 drużyn seniorów, 2 drużyny młodzieżowe dziewcząt oraz 3 drużyny młodzieżowe chłopców. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: sztafeta 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. W końcowej punktacji I miejsce w seniorach zajęła OSP Jeziorzany przed OSP Kryspinów i OSP Czułów. Wœród młodzieżówek zwyciężyły w kategorii dziewcząt - MDP Jeziorzany przed MDP Piekary a w kategorii chłopców MDP Jeziorzany przed MDP Kryspinów i MDP Piekary.

Podczas wakacji 2012 roku zorganizowano zajęcia dla młodzieży szkolnej. Była to Wakacyjna Szkółka Strażacka prowadzona 3 razy w tygodniu. Gry i zabawy jakie się odbywały zostały wzbogacone o elementy zawodów strażackich. Dzieci uczestniczące w nich miały możliwoœć zapoznania się z działaniami strażaków. Na zakończenie wręczono wszystkim uczestnikom dyplomy za udział w szkółce. Był też grill wspólnie z rodzicami i strażakami. Zajęcia zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Liszkach oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Liszki.

W dniu 1 wrzeœnia 2012 roku na stadionie GKS "Świt" Krzeszowice odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla powiatu krakowskiego-ziemskiego. Zmagania rozpoczęły się o godz. 10.00 i trwały do godzin popołudniowych. Aura nie rozpieszczała uczestników, przelotne deszcze dodawały kolorytu zawodom. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników - sędzia główny zdecydował o wycofaniu z toru przeszkód równoważni. Do zawodów stanęło 19 drużyn męskich i 7 drużyn kobiecych. Po obliczeniu wyników okazało się, że w katgorii mężczyzn I miejsce zajęła drużyna z OSP Bosutów, II OSP Miękinia a III OSP Krzeszowice. Nasza jednostka reprezentująca gmine Liszki zajęła 9 miejsce W kategorii kobiet I miejsce zajęła drużyna z OSP Sieciechowice, II miejsce OSP Poskwitów, III miejsce OSP Miłocice.

3 maja 2013 roku obchodzono 110 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Tyle lat liczy bowiem działalność strażaków w Jeziorzanach. Wszystko zaczęło się w roku 1903 kiedy to zorganizowano oddział Straży Ogniowej w liczbie 12 osób. Od tego czasu druhowie służyli pomocą i ratunkiem potrzebującym. Dlatego też postanowiono uroczyście obchodzić tę wspaniałą rocznicę. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele w Jeziorzanach na którą to druhowie strażacy z Jeziorzan oraz zaproszeni goście z innych jednostek OSP udali się w kolumnie marszowej z remizy przy dźwiękach marszów przygrywanych przez orkiestrę dętą z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach. Po uroczystej mszy św. przemarsz w drodze powrotnej na miejsce uroczystości zakłócił deszczyk jaki zaczął padać. Strażakom woda nie jest obca więc rozpoczęto uroczystości. Dowódcą placu był Naczelnik OSP Jeziorzany – druh Ryszard Paliś i on też złożył meldunek o gotowości do uroczystości zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – bryg. Krzysztofowi Petryniakowi. Następnie po dokonaniu przeglądu pododdziałów podniesiono przy dŸwiękach hymnu flagę państwową. Prowadzący uroczystość dh Jerzy Stopa powitał w szczególności Wójta Gminy Liszki Wacława Kulę, Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego, oddział Liszki Marię Prenetę, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach Grażynę Grandę oraz wszystkich zaproszonych gości. Za wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach, na wniosek druhów z naszej jednostki - Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie nadał medale za zasługi dla pożarnictwa Dyrektor KBS o/Liszki Marii Prenecie oraz Andrzejowi Zemirkowi z Jeziorzan – brązowe, zaś Mieczysławowi Kapuście ze Ściejowic – srebrny. Druhowie wyróżnili specjalnymi grawertonami współpracujące z OSP Stowarzyszenie „Sukces” z Jeziorzan, Szkołę Podstawową z Jeziorzan oraz centralę Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie. Na wskutek gwałtownej ulewy przerwano część oficjalną na placu i dalsze punkty programu odbywały się na sali widowiskowej w remizie. Było miejsce na przemówienia i wzajemne podziękowania. Na zakończenie swój program artystyczny poświęcony strażakom z Jeziorzan przedstawiły dzieci ze szkoły podstawowej w Jeziorzanach, który został przyjęty gorącymi oklaskami przez oglądających.

W niedzielę 18 sierpnia 2013 roku odbyły się na boisku piłkarskim w Morawicy Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Liszki. Na szczęœcie przyroda okazała się łaskawa i na zawody pogoda była piękna, słoneczna i ciepła. W takich warunkach rozpoczęto konkurencje pod okiem komisji sędziowskiej, którą stanowili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Udział w zawodach wzięło 7 drużyn seniorów oraz drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców a także po raz pierwszy kobiece. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: sztafeta 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. W końcowej punktacji I miejsce w seniorach zajęła drużyna z OSP Kaszów przed OSP Jeziorzany i OSP Mników. Wśród młodzieżówek zwyciężyły w kategorii dziewcząt - MDP Jeziorzany, w kategorii chłopców MDP Jeziorzany a kategorii kobiet OSP Jeziorzany przed OSP Morawica.

W dniu 8 września 2013 roku w Więcławicach przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się po raz szósty Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody jak zwykle dostarczyły wielu emocjonujących wrażeń, sportowa rywalizacja była zacięta, ale prowadzona niezwykle uczciwie zgodnie z zasadami fair-play. Zawody przeprowadzone były w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach tj. drużyn dziewczęcych i chłopięcych. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła drużyna MDP z OSP Będkowic a w grupie MDP dziewcząt wygrała drużyna MDP z OSP Jeziorzany!!

W roku 2013 jednostka nasza złożyła aplikację o dofinansowanie robót remontowo budowlanych przy naszej remizie w ramach konkursu "Małopolskie remizy". Zakres robót obejmował wykonanie placu z kostki brukowej o pow. 200 m. kw. od strony garaży. Wniosek został zaakceptowany przez komisję konkursową i skierowany do podpisania umowy i realizacji. W ciągu dwóch miesięcy zadanie wykonano i rozliczono. Koszt całości prac wyniósł 42 580 zł z czego Urząd Wojewódzki zwrócił 20 232 zł. Prace wykonywała firma REMONO wybrana w drodze konkursu ofert, przy wydatnej pomocy strażaków z naszej jednostki co pozwoliło wykonać dodatkowo opaskę z kostki wokół budynku.

W dniu 29 czerwca 2014 r., przeprowadzono na stadionie sportowym TS Węgrzce VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Powiatu Krakowskiego, w których wzięło udział 26 drużyn (w tym 8 kobiecych). Zawody zorganizowane były pod patronatem Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Wójta Gminy Zielonki przy udziale OSP Bosutów. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Na trybunach panowała przyjazna atmosfera, kibice mocno dopingowali swoich faworytów, a sami zawodnicy konkurowali w duchu fair play. Gminę Liszki reprezentowali druhowie z OSP Kaszów w kategorii męskiej oraz OSP Jeziorzany w kategorii żeńskiej w składzie: Iwona Kapusta, Maria Józefczyk, Magdalena Kapusta, Kamila Milcz, Beata Korcel, Klaudia Kubiś, Estera Kacprzak, Małgorzata Grzesiczak. Po zaciętej rywalizacji nasza drużyna zajęła trzecie miejsce w powiecie.

W dniu 20 lipca 2014 r., przy słonecznej pogodzie przeprowadzono na boisku sportowym w Czułowie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Liszki, w których wzięło udział 13 drużyn, w tym 2 kobiece, 2 MDP chłopców i jedna MDP dziewcząt. Zawody zorganizowane były pod patronatem Wójta Gminy Liszki - Wacława Kuli przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP przy aktywnym udziale OSP Czułów. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce w kategorii MDP chłopców oraz drużyn kobiecych zdobyły nasze drużyny a w kategorii męskiej zajeliśmy drugie miejsce za OSP Kaszów.

Po raz kolejny latem 2014 roku zorganizowaliœmy zajęcia dla dzieci, które spędzały wakacje w domu. Tym razem bawiliśmy się w Letnią Sportową Szkółkę Strażacką. Zajęcia były prowadzone 3 razy w tygodniu i polegały głównie na zabawie ruchowej z elementami wyszkolenia strażackiego. Zajęcia mogły się odbyć dzięki pomocy Gminy Liszki, która dotowała częœciowo koszty szkółki.

W dniu 7 września 2014 roku drużyna WOPR działająca przy naszej OSP przeprowadziła szkolenie na rzece Wiśle. W szkoleniu udział wzięli ratownicy Kr WOPR Krzysztof i Paweł. Szkolenie odbywało się głównie przy użyciu skutera wodnego z platformą ratowniczą, który to sprzęt został użyczony z bazy Kr WOPR. Ćwiczono podejmowanie osób tonących z wody zarówno przytomnych jak i nieprzytomnych. Nasi druhowie dzielnie uczestniczyli w szkoleniu i zasadniczo bez kontuzji. Potem jeszcze pływanie łodzią i atrakcja dla członków MDP - przepłynięcie łodzią i skuterem po Wiśle.

W dniu 29 września 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach podpisała umowę na "Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorzanach" ze środków unijnych. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 złożony 12 czerwca 2014 roku uzyskał akceptację Departamentu Fuduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i został rozpatrzony pozytywnie. Na podstawie w/w wniosku otrzymano pomoc w wysokości 16 123,60 zł. Umowę podpisał z ramienia Urzędu Marszałkowskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Paweł Knapczyk, zaś ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach - Prezes Stanisław Tyrała i Skarbnik Kazimierz Karolus. Świetlica znajdująca sie w remizie służy wszystkim mieszkańcom i stowarzyszeniom działającym na terenie Jeziorzan a teraz jeszcze bardziej będzie mogła spełniać swą funkcję. W podpisaniu umowy udział wziął też koordynator projektu - Sekretarz Jerzy Stopa.

Na początku listopada został wprowadzony do podziału bojowego sprzęt do ratownictwa technicznego firmy Holmatro. Jest to podstawowy zestaw składający się z nożycorozpieracza, rozpieracza kolumnowego oraz pompy hydraulicznej. Powyższy sprzęt został zakupiony dzięki dotacji otrzymanej z Gminy Liszki a konkretnie z rezerwy budżetowej będącej w dyspozycji wójta Wacława Kuli. Umowę dotacji podpisanio 22 września 2014 roku a sprzęt został zakupiony 30 września. Tak szybki zakup był możliwy ponieważ już wcześniej mieliśmy upatrzony sprzęt i sprzedawcę. Dotacja w wysokości 10 tysięcy złotych umożliwiła nam realizację zakupu. Brakującą część kwoty dołożono z własnych środków. Po przeszkoleniu druhów "wyjazdowych" sprzęt został oficjalnie zgłoszony do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Od tej pory nasz samochód Renault Midliner stał się samochodem typu GBARt tzn. posiada moduł ratownictwa technicznego. Wobec powyższego możemy już prowadzić samodzielne działania w zakresie ratownictwa drogowego.

W porozumieniu i we wspólpracy ze szkołą w Jeziorzanach zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny "Jesienne pejzaże na wsi". Miał on na celu propagowanie czaru miejsca naszych miejscowości (Jeziorzan i Ściejowic) w okresie jesiennym. Uczestnikami mogli być uczniowie naszej szkoły. Nagrody zostały ufundowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeziorzanach. Jury pod kierownictwem Pani Dyrektor Grażyny Grandy dokonało wyboru laureatów. Ponieważ wybór był trudny - przyznano również 3 wyróżnienia. Główną nagrodą był aparat fotograficzny i otrzymała go Joanna Stelmach za zdjęcie "Kolorowe wariacje". Za drugie miejsce i zdjęcie "Jesienny siew" lornetkę otrzymał Piotr Stopa. Maskotkę psa strażaka za trzecie miejsce otrzymała Weronika Rydzyk za zdjęcie "Kolorowe drzewa". Wyróżnienie otrzymali: Grzegorz Stopa za zdjęcie "Bażanty jesienią", Ewa Grzesiak za zdjęcie "Głębia lasu" i Agata Zachara za zdjęcie (niestety, bez tytułu - roboczo oznaczone "2"). Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w szkole, na uroczystym apelu w dniu 12 listopada 2014 r.
Zdjęcia można też było wykonywać aparatem fotograficznym jaki został zakupiony w ramach projektu z funduszy PROW 2007 - 2013.

W dniu 11 stycznia 2015 roku młodzież OAZOWA z Ruchu Światło Życie w Jeziorzanach wystawiła Misterium Bożonarodzeniowe pt. "Jasełka Na Strychu". Autorem scenariusza był aktor teatru Bagatela w Krakowie - pan Marcin Kobierski. Za symboliczny strych posłużyła scena w naszej remizie, która poprzez odpowiednią scenografię upodobniła sie do tytułowego strychu. Jako, że był to już kolejny występ w naszej sali - mogliśmy obserwować jak zmienia się sposób przedstawiania i choreografia w stosunku do poprzednich występów. Wprowadzenie dwóch elementów: reżyserię dŸwieku oraz oświetlenia wprowadziło nowy, wyższy element sztuki z jakš mieliœmy do czynienia. Dowodem na to, że występy cieszą sie dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci było to, że ilość widzów przekroczyła 200 osób i wszyscy byli pod wrażeniem. Młodzież OAZOWA pod kierownictwem Ani Karolus i Krzysztofa Soleckiego wspięła się na wyżyny swego kunsztu aktorskiego i dała wspaniałe przedstawienie. Pomogły w tym wspomniane wcześniej osoby: Tomek (specjalista od dŸwięku) i Łukasz (czarodziej światła).

Po raz kolejnu członkowie naszej straży pożarnej postanowili, że w okresie ferii bedzie otwarta i dostępna remiza dla młodzieży pod hasłem: "Nie siedź w domu - idź do remizy!" - IV edycja 2015. Codziennie od 13.00 do 16.00 były osoby dyżurujące, które czuwały nad bawiącymi się dziećmi. Na sali dostępne były stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, mini bilard, rzutki do tarczy, gry towarzyskie, kredki i papier do rysowania. Ponadto organizowane były konkursy w których młodzież mogła zdobyć okolicznościowe trofea. W ostatnim dniu ferii odbyły się gry i zabawy.

W dniu 29 stycznia 2015 roku w szkole podstawowej w Jeziorzanach przy współpracy z dyrekcją szkoły przeprowadziliśmy eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do eliminacji przystąpiło dziewięciu uczniów. Testy pisemne składające się z 45 pytań wykazały, że dwie osoby zdobyły równą ilość punktów. Po dogrywce - również w formie testowej - wyłoniono zdobywcę I miejsca. Pierwsze miejsce zdobył Grzegorz Stopa przed swym bratem Piotrem. Trzecie miejsce uzyskał Paweł Lelek. Grzegorz będzie reprezentował szkołę w eliminacjach gminnych OTWP, które odbędą się w Liszkach. Eliminacje prowadził druh Jerzy Stopa wraz z Panią Dyrektor Grażyną Granda i Panią Marzeną Hoły. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i okazjonalne odblaski a laureaci dodatkowo maskotki. Na koniec uczestnicy wykonali sobie wspólne zdjęcie.

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się na terenie gminy eliminacje do etapu powiatowego. Wzięli w nich uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wygrali rywalizację ze swoimi kolegami w szkołach. Wiedza jaką musieli się wykazać uczestnicy była bardzo rozległa, począwszy od historii i początku ruchu strażackiego oraz jego twórców, poprzez bieżącą wiedzę na temat strażactwa, przepisy przeciwpożarowe po znajomość zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. Komisja konkursu pod przewodnictwem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Liszkach - dh Jerzego Stopy, przeprowadziła sprawnie konkurs. Wzięło w nim udział 9 uczniów szkoły podstawowej oraz 4 gimnazjalistów. I tak w eliminacjach powiatowych w kategorii szkół podstawowych udział weźmie Grzegorz Stopa ze Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach. Eliminacje zorganizowali wspólnie GZEAS w Liszkach i ZOG ZOSP RP w Liszkach. Nagrody, upominki, dyplomy i słodycze dla uczestników ufundowała gmina Liszki oraz Pan Janusz Trojan z Kaszowa.

W sobotę 14 marca 2015 roku na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 10 odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej powiatu krakowskiego - ziemskiego. Udział wzięło w tym roku 14 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W części testowej uczestnicy zmierzyli się z 60-cioma pytniami o szerokim spektrum wiedzy: od historii poprzez obecne czasy, przepisy po znajomość praktyczną sprzętu i wyposażenia będącego w użytkowaniu straży pożarnej. Różnice pomiedzy poszczególnymi uczestnikami były bardzo małe, rzędu 1 punkta. Podczas sprawdzania prac uczestnicy z opiekunami mieli okazję zapoznać sie z pracą funkcjonariuszy oraz z wyposażeniem JRG-2. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobył Grzegorz Stopa ze szkoły podstawowej w Jeziorzanach, członek MDP w naszej jednostce, w kategorii szkół gimnazjalnych Jerzy Rzewuski z gminy Liszki a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Dawid Chochół z gminy Wielka Wieś. Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentowali powiat krakowski - ziemski na eliminacjach wojewódzkich.

W dniu 20 czerwca 2015 roku odbyła się po raz kolejny impreza plenerowa w Krakowie - Wianki 2015. Miejscem akcji było zakole Wisły pod Wawelem. Myśmy też mieli w tym jakiś udział. Dwoje strażaków - członków Krakowskiego WOPR brało udział w zabezpieczeniu imprezy i pokazie wykonywanym przez Kr WOPR. Łukasz Kęsek był w obsadzie łodzi ratowniczej R-5 a Jurek Stopa w obsadzie łodzi R-10. Pokaz rozpoczęła grupa z Kr WOPR a potem odbył sie stacjonarny pokaz naziemy.

W dniu 11 czerwca 2015 roku po raz kolejny grono pedagogiczne i uczniowie szkoły podstawowej w Jeziorzanach zorganizowali Festyn Rodzinny. Pomocy w organizacji tego festynu udzielili również członkowie naszej straży pożarnej oraz Stowarzyszenia "Sukces" z Jeziorzan. Było pysznie, zabawowo i wesoło. Z naszej strony odbył sie pokaz rozwinięcia bojowego w wykonaniu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. A że było gorąco to i młodzieżówka ufundowała prysznic dla maluchów i nie tylko. Ponadto wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć nasz sprzęt jaki posiadamy.

W dniu 12 lipca 2015 roku minęło dokładnie 5 lat od utworzenia drużyny Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Z tej okazji odbyło się szkolenie na rzece Wiśle wspólnie ze strażakami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Krakowie, która to jednostka specjalizuje się w ratownictwie wodnym. Naszemu szkoleniu przyglądali się goście, wśród nich Prezes Kr WOPR - Waldemar Krawacki, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Liszki - Danuta Janas, pracownik Urzędu Gminy w Liszkach odpowiedzialny za służby ratownicze w gminie - Robert Budziaszek z małżonką. Ponadto obecni byli członkowie MDP z Miękini (gm. Krzeszowice) oraz druhowie z OSP w Piekarach. Nasi członkowie MDP również brali udział w szkoleniu.A potem był grill przy remizie.

W roku 2015 po raz kolejny zorganizowaliœmy zajęcia w sierpniu dla dzieci, które spędzały wakacje w domu. Tym razem bawiliśmy się w Letnią Sportową Szkółkę Strażacką. Zajęcia były prowadzone 3 razy w tygodniu i polegały głównie na zabawie ruchowej z elementami wyszkolenia strażackiego. Zajęcia mogły się odbyć dzięki pomocy Gminy Liszki, która dotowała częœciowo koszty szkółki. Ponadto upominki ufundował Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie a także Restauracja - Pizzeria we Młynie!

W dniu 14 września 2015 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podpisano trójstronne porozumienie w sprawie sił i środków stawianych do dyspozycji KM PSP przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeziorzanach. Porozumienie to zostało podpisane przez Wójta Gminy Liszka Pawła Misia, zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzeja Nowaka i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach Stanisława Tyrałę w obecności kierownika sekcji Wydziału Operacyjno Szkoleniowego st. kpt Michała Majdy oraz wiceprezesa ZOP ZOSP RP Kraków - ziemski dh Jerzego Stopy. Na mocy tego porozumienia OSP w Jeziorzanach stawia do dyspozycji systemu dwa samochody gaśnicze - Star GBAM 2,5/16+8, Renault Midliner GBARt 0,8/10, samochód Kia Sportage SLRR oraz dwie łodzie motorowe na przyczepkach. Porozumienie zawarto na okres 5 lat.

W dniu 23 października 2015 roku na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klas IV - VI w ramach programu ODBLASKOWA SZKOŁA. Zajęcia poprowadził dh Jerzy Stopa posiadający ukończony kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i już nie po raz pierwszy goszczący w szkole z prelekcjami. Uczniowie nie tylko dowiedzieli się, co zrobić, gdy będą świadkami wypadku drogowego, ale także mieli okazję zobaczyć wyposażenie jakie posiada nasza straż na potrzeby ratownictwa medycznego. Dzieci słuchały z zainteresowaniem a najbardziej podobała im sie możliwość ćwiczeń w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomie. Miejmy nadzieję, że uczniowie nigdy nie będą musieli zastosować swojej wiedzy w praktyce. Niemniej uważamy, że to ważne, aby każdy wiedział, jak udzielić innym pomocy.

W dniu 28 listopada 2015 roku odbyły się ćwiczenia eterowe Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej w których nasz klub SP9PSJ wziął udział. Składały się one z dwóch segmentów. W pierwszym segmencie stacja sztabowa SP0MASR nawiązywała łączności ze stacjami referencyjnymi, potem zaś ze stacjami innymi, biorącymi udział w ćwiczeniach. Odbywało się to na paśmie UKF tj. na częstotliwości 145 500 MHz emisją FM. Prowadziliśmy nasłuch i łączności z remizy przy użyciu sprzętu znajdującego się w niej. Następnie odbywały się ćwiczenia na paśmie KF i polegały na nawiązaniu łączności ze stacją sztabową i podanie komunikatu. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy używając anteny G5RV zamontowanej na samochodzie GBARt Renault w warunkach polowych. Było to ciekawe doświadczenie weryfikujące nasze możliwości i sprawdzające nasz podręczny sprzęt i wyposażenie radiowe. W ćwiczeniach udział wzięli krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM, członkowie naszego klubu a zarazem czynni członkowie OSP w Jeziorzanach.

W sobotę 19 grudnia 2015 roku odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej "Zamieć 2015" w których nasz klub SP9PSJ wziął udział. Polegały one głównie na przekazywaniu meldunków z terenu dotyczące sytuacji awaryjnych bądź kryzysowych oraz zdarzeń losowych jakie mogą mieć miejsce w okresie zimowym. Przekazaliśmy dwa meldunki z naszego terenu oraz prowadziliœmy nasłuch na częstotliwościach kryzysowych KF i UKF. Nasłuch i łączności prowadziliśmy z remizy przy użyciu sprzętu znajdującego się w niej. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy używając anteny G5RV zamontowanej na samochodzie GBARt Renault w warunkach polowych oraz radiotelefonu UKF ICOM 2000. W ćwiczeniu udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.

W Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2016 roku młodzież OAZOWA z Ruchu Światło Życie w Jeziorzanach wystawiła Misterium Bożonarodzeniowe pt. "Bóg sie rodzi". Autorem scenariusza był po raz kolejny aktor teatru Bagatela w Krakowie - pan Marcin Kobierski. Młodych artystów z Oazy gościła scena w naszej remizie, która poprzez odpowiednią scenografię została przygotowana do spektaklu. Był to już kolejny występ w naszej sali - mogliśmy obserwować więc jak zmienia się sposób przedstawiania i choreografia w stosunku do poprzednich występów. W uprzednim roku wprowadzono dwa nowe elementy: reżyserię dźwieku oraz oświetlenia które wprowadziło nowy, wyższy element sztuki z jaką mieliśmy do czynienia. W tym roku wprowadzono nowe nagłośnienie i nowe elementy graficzne. Dowodem na to, że występy cieszą sie dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci było to, że ilość widzów oscylowała w okolicach 200 osób i wszyscy byli pod wrażeniem. Młodzież OAZOWA pod kierownictwem Ani Karolus i Krzysztofa Soleckiego wspięła się na wyżyny swego kunsztu aktorskiego i dała wspaniałe przedstawienie.

W 2016 roku dalej działamy! Kolejny raz członkowie naszej straży pożarnej postanowili, że w okresie ferii bedzie otwarta i dostępna remiza dla młodzieży pod hasłem: "Nie siedź w domu - idź do remizy!" - V edycja 2016. Codziennie od 13.00 do 16.00 były osoby dyżurujące, które czuwały nad bawiącymi się dziećmi. Na sali dostępne były stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, mini bilard, rzutki do tarczy, gry towarzyskie, kredki i papier do rysowania, laptop i rzutnik multimedialny. Ponadto organizowano konkursy w których młodzież mogła zdobyć okolicznościowe trofea. W ostatnim dniu ferii odbyła się zabawa, gry i zabawy. Zabawę wspierał Krakowski Bank Spóldzielczy, Oddział Liszki.

W dniu 23 marca 2016 roku w szkole podstawowej w Jeziorzanach przy współpracy z dyrekcją szkoły przeprowadziliśmy eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do eliminacji przystąpili uczniowie z klasy V. Testy pisemne składające się z 45 pytań rozstrzygnęły jednoznacznie kto jest laureatem. Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Gruca przed Jowitą Przebindą. Trzecie miejsce zdobyła Maja Guzik. Natalia reprezentowała szkołę w eliminacjach gminnych OTWP, które odbyły się w Liszkach. Eliminacje prowadził druh Jerzy Stopa wraz z Panem Andrzejem Rokickim. Uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Na koniec wykonali sobie wspólne zdjęcie.

Nasza jednostka wzięła udział we wspólnym ogólnopolskim przedsięwzięciu Związku Podhalan i Związku OSP RP z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jego założeniem był przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożarnych w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 ognisk w całym kraju. Całą akcja rozpoczęło się o godz. 20.00 od oœwietlenia krzyża na Giewoncie (ze względów na przepisy - nie można było rozpalić ognia). O godz. 20.10, zgodnie z harmonogramem rozpaliliśmy ognisko w pobliżu naszej remizy. Nawet deszcz nam nie przszkodził w tym, trochę tylko zmniejszył intensywność i wysokość naszego ognia. Ale daliśmy radę.

W 2016 roku nasze święto patronalne odbyliśmy w dniu 1 maja 2016 roku. Ale zanim świętowaliśmy - należało najpierw trochę posprzątać w garażach aby świeto wypadło godnie i w atmosferze porządku. Ale również dlatego, że zakładano możliwość opadów deszczu i wtedy święto odbyłoby się pod dachem czyli właśnie w garażu. Sprzątanie przeszło bez kłopotów, przygotowano garaże i w niedzielę 1 maja można było świętować. Uroczysta msza odbyła się w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach o godz. 8.00 a potem przemarsz pod remizę. Tam krótki apel, wreczenie odznak Strażaka Wzorowego oraz wysług za lata służby. Również członkowie MDP otrzymali odznaki MDP i legitymacje członkowskie. Następnie przedstawiciele zarządu udali sie na cmentarz parafialny gdzie na grobach zmarłych strażaków zapalono znicze. Potem już swobodne spotkanie przy grillu.

Na prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach nasza jednostka w dniu 5 maja 2016 r. pomagała w zbiórce Ekośmieci na rzecz szkoły. Druhowie przy pomocy przyczepki podpiętej do samochodu KIA zbierali Ekośmieci i przewozili do kontenera przy szkole. Akcje takie przynoszą co najmniej dwie podstawowe korzyści: mniej porzuconych śmieci w rowach przydrożnych oraz korzyść finansową dla szkoły za zebrane i przekazane Ekośmieci. Jak widać kontener został cały zapełniony zbędnymi w domach rzeczami. Aktywny udział w akcji zbierania mieli druhowie: Łukasz Kęsek, Jacenty Przebinda, Zbigniew Stelmach i Jerzy Stopa.

W dniu 8 maja 2016 roku na zaproszenie Starosty Obce Zabiedovo i tamtejszych strażaków udaliśmy się na obchody patrona strażaków - świętego Floriana, 90 lecie utworzenia straży i poświęcenie nowego samochodu IVECO. Reprezentację jednostki stanowił poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu dh. Wiesław Więckowski, sztandarowy - dh. Wojciech Skrzyński, asystujący - dh. Łukasz Nowak oraz druhowie Ryszard Paliś i Jerzy Stopa. Uroczystości rozpoczęła zbiórka jednostek strażackich przy remizie, następnie przemarsz do kościoła, gdzie odbyła się msza św. Po mszy poświęcono nowy samochód IVECO dla jednostki w Zabiedowie. Dalsza część odbyła się w sali urzędu, gdzie wręczono wyróżnienia dla strażaków, w tym również pamiątkowy list dla naszej jednostki. Uroczysty obiad zakończył wspólne spotkanie.
Należy podkreślić, że od kilku lat są utrzymywane kontakty z druhami ze Słowcji. Odbywają się naprzemiennie mecze piłkarskie i wspólne zawody strażackie. W tym roku w sierpniu ma się odbyć mecz piłkarski na Słowacji.

W dniu 4 czerwca 2016 roku po raz kolejny grono pedagogiczne i uczniowie szkoły podstawowej w Jeziorzanach zorganizowali Festyn Rodzinny. Pomocy w organizacji tego festynu udzielili również członkowie naszej straży pożarnej. Z naszej strony odbył sie również pokaz rozwinięcia bojowego w wykonaniu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. A że było gorąco to i młodzieżówka ufundowała prysznic dla maluchów i nie tylko. Zainteresowani rodzice oraz dzieci mogli obejrzeć nasz sprzęt jaki posiadamy.

W dniu 21 sierpnia 2016 r. boisku sportowym w Czułowie przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Liszki, w których wzięło udział 11 drużyn, w tym 1 kobieca i 4 MDP chłopców. Zawody zorganizowane były pod patronatem Wójta Gminy Liszki - Pawła Misia - przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP przy aktywnym udziale OSP Czułów. Rozegrane one zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Ze względu na pogarszającą się pogodę - usunięto z trasy równoważnię (padał deszcz).Nasze panie zdobyły I miejsce w swej grupie a mężczyŸni III miejsce.
Drużyna żeńska startowała w składzie:
Iwona Kapusta, Sylwia Rakoczy, Maria Józefczyk, Dorota Gruca, Julia Milcz, Wiktoria Żak, Klaudia Urbanik, Katarzyna Irlik.
Drużyna męska startowała w składzie:
Kamil Rykała, Dariusz Rykała, Kamilm Wsołek, Krzysztof Tyrała, Grzegorz Tyrała, Mateusz Galos, Łukasz Nowak.
Mechanikiem w obydwu zespołach był Jacek Lelek