Protokół nr 1/1/1903 rok

Protokół z posiedzenia Straży Ogniowej spisany przez zastępcę Komendanta. Wysunięto wniosek aby członkowie złożyli po 3 korony na zakup chełmów i bluz, który został przyjęty. Wójt oświadczył, że z funduszy gminy zakupi sikawkę, wóz konny i beczkę drewnianą o pojemności 500 litrów, 30 metrów węża, jedną prądownicę, 2 bosaki. Zgłoszono wniosek aby zwrócić się z prośbą do PZU Florianka o pomoc w zakupieniu pasów i toporów. Następnym wnioskiem było, aby Rada Gminna zakupiła drewno, deski oraz dachówkę na budowę remizy. Strażacy podjęli się w czynie społecznym wybudować remizę na czele z komendantem jako cieślą. Na tym zebranie zakończono.

Podpisano

Komendant Straży Pakosz Jan

Z-ca Komendanta Straży Łołka Jan

(przepisano w pisowni oryginalnej)