Małopolskie Remizy 2013

15 ochotniczych straży pożarnych z powiatu krakowskiego otrzyma od zarządu województwa pieniądze na remonty i modernizacje remiz, w tym nasza jednostka. W dniu 16 października br. wicemarszałek Wojciech Kozak wręczył w sali sesyjnej urzędu marszałkowskiego w Krakowie umowy gwarantujące przyznanie dotacji jednostkom krakowskim. W spotkaniu wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu krakowskiego, które otrzymały dotację, prezesi jednostek OSP w których są prowadzone prace remontowo budowlane oraz radni województwa Wacław Gregorczyk i Mieczysław Kęsek. W ramach programu „Małopolskie Remizy 2013” ponad 3,6 mln zł trafi do 130 gmin. Każdego dnia strażacy niosą mieszkańcom województwa pomoc znacznie wykraczającą poza gaszenie pożarów. Zarząd doceniając tę służbę podjął decyzję o pomocy finansowej dla małopolskich OSP. Wicemarszałek Kozak zapowiedział, że województwo planuje kontynuację programu w przyszłym roku. W ciągu pięciu lat programu „Małopolskie remizy” przeznaczono ponad 17 milionów złotych na remonty i modernizacje 523 budynków użytkowanych przez małopolskich strażaków-ochotników. Planowane przez OSP remonty budynków obejmują m.in.: wymianę instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, malowanie wnętrz, wymianę dachów i bram garażowych oraz zagospodarowanie terenu wokół remiz. W naszym przypadku pieniądze zostały przeznaczone na utwardzenie placu manewrowego przy garażach. W imieniu Gminy umowę odebrał wicewójt Paweł Lipowczan wraz z sekretarzem OSP dh. Jerzym Stopa.

Oto kilka zdjęć


Powrót do archiwum