PROW 2007-2013 modernizacja świetlicy wiejskiej

W dniu 29 września 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach podpisała umowę na "Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorzanach" ze środków unijnych. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 złożony 12 czerwca 2014 roku uzyskał akceptację Departamentu Fuduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i został rozpatrzony pozytywnie. Na podstawie w/w wniosku otrzymamy pomoc w wysokości 16 123,60 zł. Umowę podpisał z ramienia Urzędu Marszałkowskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Paweł Knapczyk, zaś ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach - Prezes Stanisław Tyrała i Skarbnik Kazimierz Karolus. Świetlica znajdująca sie w remizie służy wszystkim mieszkańcom i stowarzyszeniom działającym na terenie Jeziorzan a teraz jeszcze bardziej będzie mogła spełniać swą funkcję. W podpisaniu umowy udział wziął też koordynator projektu - Sekretarz Jerzy Stopa.

Oto kilka zdjęć


Powrót do archiwum