Porozumienie trójstronne

W dniu 14 września 2015 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podpisano trójstronne porozumienie w sprawie sił i środków stawianych do dyspozycji KM PSP przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeziorzanach. Porozumienie to zostało podpisane przez Wójta Gminy Liszka Pawła Misia, zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzeja Nowaka i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach Stanisława Tyrałę w obecności kierownika sekcji Wydziału Operacyjno Szkoleniowego st. kpt Michała Majdy oraz wiceprezesa ZOP ZOSP RP Kraków - ziemski dh Jerzego Stopy. Na mocy tego porozumienia OSP w Jeziorzanach stawia do dyspozycji systemu dwa samochody gaśnicze - Star GBAM 2,5/16+8, Renault Midliner GBARt 0,8/10, samochód Kia Sportage SLRR oraz dwie łodzie motorowe na przyczepkach. Porozumienie zawarto na okres 5 lat.

Zdjęcia z podpisania dokumentu


Powrót do archiwum