Uroczysta zbiórka 25 września 2016

W samo południe - punktualnie o godz. 12.00 - w niedzielę 25 września na placu apelowym przed remizą odbyła się uroczysta zbiórka. Rozpoczęła się ona od złożenia meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP bryg. Stanisławowi Nowakowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Jacka Lincę – d-cę JRG-3.
Na naszą zbiórkę przybyli zaproszeni goście a szczególności:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Stanisław Nowak
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Krzysztof Mendak
Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś
Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. dr. Edward Pasteczko
Prezes Krakowskiego WOPR Pan Waldemar Krawacki
Zastępca Przewodniczącego Rady a zarazem radny i sołtys wsi Jeziorzany Pani Danuta Janas.

Zbiórka odbyła się z okazji wręczenia aktu włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostka w Jeziorzanach została utworzona 4 maja 1903 roku z inicjatywy Kierownika szkoły podstawowej w Rącznej Pana Macieja Staszka. Przez wszystkie swoje lata służyła mieszkańcom Jeziorzan jak również miejscowości pobliskich. Zdobywano sprzęt coraz to nowszy na miarę ówczesnych lat. Również podnoszono kwalifikacje strażaków. W ostatnich latach nastąpił rozwój jednostki wynikający z zadań jakie nałożono na straże pożarne. Mozolnymi ale systematycznymi działaniami doprowadzono, że jednostka posiada obecnie trzy samochody oraz dwie łodzie na przyczepkach. Osiągnięto to dzięki dobrej współpracy z Komendą Miejską PSP w Krakowie oraz Gminą Liszki. Osiągnąwszy wymagane wyposażenie przewidziane dla jednostek w KSRG zdecydowano o specjalizacji jednostki. Jest to ratownictwo wodne, nawodne i powodziowe. W tych działaniach szeroko pojętej pomocy udzieliło naszej jednostce Krakowskie WOPR umożliwiając przeszkolenie strażaków, zdobycie uprawnień ratowników wodnych i sterników motorowodnych oraz przekazując łodzie motorowe. Od lat Komenda Miejska PSP w Krakowie przychylnym okiem patrzyła na nasze działania i wspierała nas w dążeniu do włączenia do systemu. Dwukrotna próba nie dała rezultatu z różnych przyczyn niezależnych od nas i Komendy Miejskiej PSP. Dopiero trzecie podejście zaowocowało decyzją Komendanta Głównego o włączeniu nas do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z dniem 4 maja 2016 r tj dokładnie w 113 rocznicę utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach.

Wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach, druha Stanisława Tyrały dokonał Małopolski Komendant Wojewódzki bryg. Stanisława Nowaka.

Potem były okolicznościowe przemówienia:
- Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Stanisława Nowaka
- Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP bryg. Krzysztofa Mendaka
- Wójta Gminy Liszki Pana Pawła Misia

W dowód uznania i docenienia pomocy przy włączaniu OSP w Jeziorzanach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - Prezes Stanisław Tyrała wręczył okolicznościowe grawertony. Otrzymali je:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Stanisław Nowak
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Krzysztof Mendak
Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś
Prezes Krakowskiego WOPR Waldemar Krawacki

Po zbiórce wszyscy uczestnicy udali się na uroczysty obiad w Strażnicy.

Zdjęcia z naszych zajęć


Foto: Mateusz Rosek


Powrót do archiwum