ROK 1992 Warta przy Grobie Jezusa
ROK 1993 Oddanie do eksploatacji zbiornika przeciwpożarowego
ROK 1996 Zawody gminne - Rączna '96 - I miejsce
Zwycięska ekipa
ROK 1998 Obchody 95-lecia OSP
  Pokazy na obchodach 95-lecia
  Zawody gminne Kaszów '98 - I miejsce
ROK 1999 Przygotowania do uroczystości w Mnikowie
  Przygotowanie sprzętu na zawody
  Zawody gminne Piekary '99 - I miejsce
  Spartakiada powiatowa - Zabierzów '99
  Grill po spartakiadzie
ROK 2000 Zawody gminne - Mników 2000 - I miejsce
  Dzień św. Floriana - wymarsz na mszę
  Jednostka prawie w całości - odświętnie
  Poczet sztandarowy
ROK 2001 Przygotowanie do zawodów
  Zawody gminne Piekary 2001 - I miejsce
  Szkolenie na aparaty powietrzne
  Powódź
ROK 2002 Gminne zawody - Ściejowice 2002 - I miejsce
Wyjazd na Słowację
Kurs naczelników
Kolęda
ROK 2003 100-lecie OSP