Dzień Strażaka 2017

W bieżącym roku nasze święto patronalne odbyliśmy w dniu 7 maja 2017 roku. Uroczystości poprzedziło odwiedzenie naszych druhów, którzy odeszli na Wieczną Służbę i spoczywają na naszym cmentarzu. Na grobie każdego z nich zapalono znicz na dowód pamięci o nich. Uroczysta msza odbyła się w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach o godz. 10.30 a potem przemarsz pod remizę. Tam krótki apel na którym dh. Marian Czopek został uroczyœcie przeniesiony do grona Członków Honorowych OSP w Jeziorzanach. Na potwierdzenie tejże chwili otrzymał on grawerton ze stosownym zapisem uchwały Walnego Zebrania. Gratulacje z tej okazji w imieniu strażaków złożył Prezes Stanisław Tyrała, Naczelnik Ryszard Paliś i V-ce Prezes Powiatowy ZOSP RP w Krakowie - Jerzy Stopa. Potem już swobodne spotkanie przy grillu.

Zdjęcia ze święta strażackiego


Powrót do archiwum