Ogólnopolskie ćwiczenia łaczności kryzysowej "Zamieć 2015"

W sobotę 19 grudnia 2015 roku odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej "Zamieć 2015" w których nasz klub SP9PSJ wziął udział. Polegały one głównie na przekazywaniu meldunków z terenu dotyczące sytuacji awaryjnych bądź kryzysowych oraz zdarzeń losowych jakie mogą mieć miejsce w okresie zimowym. Przekazaliśmy dwa meldunki z naszego terenu oraz prowadziliœmy nasłuch na częstotliwościach kryzysowych KF i UKF. Nasłuch i łączności prowadziliśmy z remizy przy użyciu sprzętu znajdującego się w niej. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy używając anteny G5RV zamontowanej na samochodzie GBARt Renault w warunkach polowych oraz radiotelefonu UKF ICOM 2000. W ćwiczeniu udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.

Kilka zdjęć z ćwiczeń


Powrót do archiwum