Ćwiczenia Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej

W dniu 28 listopada 2015 roku odbyły się ćwiczenia eterowe Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej w których nasz klub SP9PSJ wziął udział. Składały się one z dwóch segmentów. W pierwszym segmencie stacja sztabowa SP0MASR nawiązywała łączności ze stacjami referencyjnymi, potem zaś ze stacjami innymi, biorącymi udział w ćwiczeniach. Odbywało się to na paśmie UKF tj. na częstotliwości 145 500 MHz emisją FM. Prowadziliśmy nasłuch i łączności z remizy przy użyciu sprzętu znajdującego się w niej. Następnie odbywały się ćwiczenia na paśmie KF i polegały na nawiązaniu łączności ze stacją sztabową i podanie komunikatu. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy używając anteny G5RV zamontowanej na samochodzie GBARt Renault w warunkach polowych. Było to ciekawe doświadczenie weryfikujące nasze możliwości i sprawdzające nasz podręczny sprzęt i wyposażenie radiowe. W ćwiczeniach udział wzięli krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM, członkowie naszego klubu a zarazem czynni członkowie OSP w Jeziorzanach.

Kilka zdjęć z ćwiczeń


Powrót do archiwum