Ćwiczenia w paœmie 70 MHz

W naszej straży nie tylko zajmujemy się pożarami i działalnością ratowniczo gaśniczą. Przy naszej OSP działa Klub Łączności SP9PSJ propagujący działalność krótkofalarską. Testujemy różne sposoby pracy radiowej, w tym w warunkach polowych. Dlatego w dniu 17 maja 2016 roku dokonaliśmy próbnego rozwinięcia polowego instalacji antenowej na pasmo 70 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner. W zamyśle jest udział w ćwiczeniach na paśmie 70 MHz i chcieliśmy sprawdzić możliwości naszego sprzętu. Antena w wykonaniu fabrycznym typ RADMOR 32812 typ nr. 5 a radiostacja to Maxon PM 150. Po zamontowaniu anteny i przymocowaniu jej do samochodu oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Na wywołanie odpowiedziała stacja Andrzeja z Krakowa - SP9GEG. Podał nam raport 59 co oznacza, że bardzo dobrze nas odbierał. Była to pierwsza łączność na paśmie 70 MHz przez nasz klub łączności SP9PSJ działający przy naszej straży. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.

Kilka zdjęć z rozwinięcia


Powrót do archiwum