Powiatowy kurs sędziów Zawodów MDP - Jeziorzany 2023

W dniach 2 - 4 czerwca 2023 roku w sali w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach i na terenie LKS Wisła Jeziorzany odbyło się szkolenie sędziów Zawodów MDP dla powiatu krakowskiego. Wzięło w nim udział 31 druhen i druhów z różnych jednostek OSP powiatu krakowskiego. Celem szkolenia było zdobycie uprawnień i umiejętności do sędziowania zawodów sportowych MDP. Już najbliższe zresztą odbędš się w dniu 10 czerwca w miejscowości Biskupice, gmina Iwanowice. Szkolenie poprowadził Druh Tomasz Nowak, Z-ca Dyrektora Zarzšdu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Krakowie. Odbyło się ono w sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Jeziorzanach oraz na terenie sportowym LKS Wisła Jeziorzany. W ramach ćwiczeń praktycznych szkolących się sędziów - członkowie MDP OSP w Czułowie przebiegali kilkakrotnie obydwie konkurencje utrudniając jak tylko się dało sędziowanie aby szkolący się mieli możliwość praktycznej oceny wykonywanych zadań a nie mieli zbyt łatwo. Druhom z OSP w Jeziorzanach, członkom MDP OSP w Jeziorzanach oraz MDP OSP w Czułowie podziękował dh Tomasz za przygotowanie obiektu oraz pełne wsparcie i upór w ćwiczeniach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji kursu zwłaszcza naszej młodzieży za upór, aktywność i posłuszeństwo w czasie przeprowadzania zajęć. Dziękujenmy też LKS Wisła Jeziorzany za udostępnienie terenu i przychylne spojrzenie na naszą działalność.

Kilka zdjęć z zawodów


Powrót do archiwum