Zakup sprzętu z dotacji FSUSR 2023

W ostatnim okresie jednostka nasza pozyskała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników nowy sprzęt.
Dzięki temu dofinasowaniu zakupili¶my:
parawan do zasłaniania ofiar wypadków,
narzędzie do wycinania szyb klejonych,
nożyce do cięcia prętów,
przedłużacz elektryczny na zwijadle z rozdzielaczem.
Koszt całokowity wyniósł 5 000,00 zł z czego 4 500,00 było z dotacji FSUSR.
Dziękujemy za przyznanie dotacji.

Kilka zdjęć


Powrót do archiwum