Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz 120 lat OSP w Jeziorzanach 2023

W dniu 7 maja 2023 r. w Jeziorzanach odbyły się uroczysto¶ci z okazji Jubileuszu 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach poł±czone z Gminnym Dniem Strażaka. Obchody rozpocz±ł przemarsz pocztów sztandarowych oraz strażaków na czele z Dowódc± uroczysto¶ci Naczelnikiem Ryszardem Palisiem oraz zaproszonych go¶ci z terenu zbiórki przy Strażnicy do ko¶cioła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach. Na czele kolumny szła orkiestra dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w D±browie Szlacheckiej, która przygrywała w czasie maszerowania. Mszę Święt± w intencji strażaków celebrował Proboszcz ks. Andrzej Bartkowski. Kazanie do strażaków wygłosił Kapelan Gminny ks. dziekan Władysław Szymoniak. Następnie przemaszerowano na plac przy Strażnicy gdzie odbyła się czę¶ć oficjalna obchodów. Rozpoczęła się ona od złożenia meldunku Wiceprezsowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. małopolskiego dh Leszkowi Ziębie przez dowódcę uroczysto¶ci. Po meldunku nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu RP w wykonaniu orkiestry dętej. Następnie Prezes OSP w Jeziorzanach przywitał wszystkich go¶ci przybyłych na uroczysto¶ci. Krótki rys historyczny jednostki przedstawiła dh Anna Przebinda. Następnie wręczono przyznane medale przez Prezydia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego, które wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Leszek Zięba w asy¶cie członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Jerzego Stopy a gratulacje składali Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Arkadiusz Kielin oraz Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Mi¶. Uhonorowani zostali: dh Ryszard Pali¶ Naczelnik OSP w Jeziorzanach Za Zasługi dla pożarnictwa w stopniu złotym dh Grzegorz Korczek Komendant Gminny ZOSP RP w Liszkach Za Zasługi dla Pożarnictwa w stopniu srebrnym dh Franciszek Lelek Honorowy Naczelnik OSP w Jeziorzanch Zasłużony dla pożarnictwa powiatu krakowskiego Następnie Wójt gminy Liszki przekazał symboliczne kluczyki od zakupionej łodzi motorowej dla OSP w Jeziorzanach ze ¶rodków gminnych i Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego. Prezes OSP w Jeziorzanach w podziękowaniu za wsparcie wręczył zaproszonym go¶ciom okoliczno¶ciowe statuetki. Na zakończenie oficjalnej części uroczysto¶ci życzenia i gratulacje na ręce Prezesa OSP w Jeziorzanach złożyli: Wiceprezs ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego dh Leszek Zięba Wicestarosta powiatu krakowskiego Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Zastępca Komendant Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Arkadiusz Kielin Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Mi¶. W uroczysto¶ci udział wzięli też m.in.: Kapelan OSP w Mnikowie ks. Stanisław Święciak Wiceprzewodnicz±cy Rady Gminy Liszki Marcin Mazur Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach Pani Grażyna Granda Prezes Stowarzyszenia SUKCES w Jeziorzanach Pani Beata Stępska Prezes LKS Wisła Jeziorzany Pan Grzegorz Góralczyk poczty sztandarowe i przedstawiciele jednostek z terenu gminy Liszki i Czernichów. Czę¶ć oficjaln± zakończył przemarsz pocztów sztandarowych przed trybuną honorow±. W czę¶ci artystycznej wystąpili uczniowie szkoły podstawowej w Jeziorzanach z okoliczno¶ciowym programem.

Kilka zdjęć z uroczysto¶ci


Powrót do archiwum