Ćwiczenia powiatowe na bazie szkoły podstawowej w Jeziorzanach

W dniu 30 września 2011 r. w Jeziorzanach odbyły się powiatowe ćwiczenia w zakresie ewakuacji szkoły podstawowej w związku z otrzymaniem informacji o podłożonym ładunku wybuchowym. O godz. 10.00 w szkole otrzymano informację telefoniczną, iż został podłożony ładunek wybuchowy. W związku z tym ogłoszono ewakuację szkoły, jednocześnie powiadomiono policję. W chwilę po tym zostały zaalarmowane Ochotnicze Straże Pożarne w Jeziorzanach, ściejowicach oraz Rącznej. Na miejsce przybyły celem zabezpieczenia dwa samochody pożarnicze z Jeziorzan, lekki samochód z Rącznej oraz lekki ze ściejowic. Chwilę potem radiowóz policyjny. Po nim kolejny oraz jeszcze jeden z pirotechnikiem i psem tropiącym ładunki wybuchowe. Również na miejsce zdarzenia dojechała karetka pogotowia oraz pogotowie gazowe. Po bezskutecznym przeszukaniu szkoły okazało się, że z kotłowni wydobywa się dym. Policja przekazała miejsce zdarzenia strażakom, Ci zaś przystąpili do akcji. Rozwinięto linię gaśniczą i wprowadzono rotę z OSP Jeziorzany w aparatach powietrznych do kotłowni. Ze względu na silne zadymienie części budynku Kierujący Działšniami Ratowniczymi (KDR) poprosił o przysłanie jednostek OSP z aparatami powietrznymi. Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) w Krakowie zadysponowało do działań OSP Liszki i OSP Mników. W międzyczasie przybył oficer operacyjny z KM PSP, który przejął dowodzenie. Kolejne jednostki po przybyciu rozpoczęły sprawdzanie wszystkich pomieszczeń lekcyjnych oraz poszukiwać jednej osoby, która nie opuściła terenu biblioteki. Osobę tę znalazła rota z OSP Liszki, która ją wyprowadziła ze strefy bezpoœredniego zagrożenia i udzieliła jej pomocy medycznej. W tym czasie druhowie z OSP ściejowice i OSP Rączna zbudowali linie zasilające samochody w wodę z hydrantów oraz zbudowali dodatkową linię gaśniczą do gaszenia kotłowni z zewnątrz. Taki był scenariusz ćwiczeń, którym przyglądali się zaproszeni goście. Potem było podsumowanie ćwiczeń w remizie, wpólny posiłek i zakończenie.

Zdjęcia z ćwiczeń


Powrót do archiwum