Walka z COVID 19 - dekontaminacja przestrzeni publicznej 2021

W dniu 6 marca 2021r. zgodnie z poleceniem KW PSP w Krakowie w związku z epidemią COVID-19 członkowie naszej jednostki przeprowadzili działania w zakresie dekontaminacji przestrzeni publicznej a wszczególności przystanków kmunikacji miejskiej i placów zabaw. Terenem naszych działań były 4 miejscowości: Jeziorzany, Ściejowice, Piekary i Rączna. Prace te wykonały dwa zespoły przy użyciu dwóch opryskiwaczy oraz samochodów SLRR Kia i SLKw VW-T4. Druhowie stosowali środki ochrony osobistej i zachowywali szczególną ostrożność. Zużyto 100 litrów środka dezynfekcyjnego. Oczywiście nie zapomnieliśmy również o naszym kościele i plebanii.

Zdjęcia z działań


Powrót do archiwum