Test OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Poniżej test dla zainteresowanych. Każdy może się zmierzyć.
Zapraszamy

Pytania testowe cz. I

Pytania testowe cz. II

Pytania testowe cz. III

Pytania testowe cz. IV

Pytania testowe cz. V

Pytania testowe cz. VI

Pytania testowe cz. VII